Velkommen til vår nettbutikk!

Spørsmål Løsning

Vanlige problemer og løsninger for retardasjonsstarteren som ikke kan starte:

Feil i bilfeil

Årsaksanalyse

Nærme seg

Ingen handling av starter

Batteriet mister strøm, standarden er ikke mindre enn 24,9V Lad eller bytt ut batteriet
Løst eller oksidert batterihaughode Rengjør og stram
Startstafetten mislyktes Bytt ut reléet
Løst tilkoblingspunkt for startrelé Rengjør og stram
For mye slitasje på startmotorbørsten Bytt karbonbørste eller anker
Starteren kan dreies normalt, motoren kan ikke startes Temperaturen er for lav og dieselmotoren er for kald Varm opp motoren
Luft i dieselsystemet Avtrekksluft
Tett drivstoffledning eller filter Fjern blokkeringen av drivstoffrørledningen

Svak start

Batteritap Lad eller bytt ut batteriet
Kortslutning inne i motoren Bytt startpakke
Linjespenningsfallet er for stort Trekk til kontaktene eller bytt ut aldringskretsen

Motoren starter ikke når startmotoren går på tomgang

Starter ensrettet glidning Bytt ut enveis-enheten
Avstanden mellom drivutstyret til starteren og svinghjulets ringutstyr er for stor  Juster størrelsen på den statiske posisjonen til drivutstyret til starteren, normalt 2-5 mm
Det er for mye smuss på den eksponerte delen av akseloverflaten i startdekselet på starteren, noe som får enveis enheten til å bevege seg sakte eller kjøre seg fast på akselen Rengjør regelmessig smuss på overflaten til startakselen for å sikre normal bevegelse av enveis enheten på akselen.